optionen handel.

Program rehablilitacyjny

Od dnia 3 marca 2017 r. SPZOZ w Szczercowie realizuje program rehabilitacyjny pod nazwą

"Program zapewnienia dostępu do świadczeń z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców gminy Szczerców na 2017 r. "

informacja [PDF]

Zmiana Kierownika SPZOZ w Szczercowie

od 2017 r. Kierownikiem SPZOZ jest p. Barbara Kałużewska

Zmiana godzin funkcjonowania laboratorium

od dnia 1 kwietnia 2017 r. punkt pobierania materiału do badań laboratoryjnych czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 9.30

Czym się zajmujemy?

Świadczymy usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

- przyjęcia chorych w przychodni przez lekarza POZ
- konsultacje kardiologiczne, neurologiczne, psychiatryczne
- wizyty lekarskie w domu chorego


- zabiegi pielęgniarskie w gabinecie zabiegowym oraz w domu chorego
- EKG badanie 24 godzinne, pomiar ciśnienia tętniczego i 24 godzinna obserwacja pracy serca
- szczepienia ochronne
- profilaktyka
- oświata zdrowotna
- higiena szkolna
- udzielanie pierwszej pomocy
- opieka położnej środowiskowej nad noworodkiem oraz położnicą

Świadczymy usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

-Poradnia ginekologiczno - położnicza
-Poradnia laryngologiczna

Badania USG

- serca, jamy brzusznej, tarczycy
- wykonywane na aparacie USG najnowszej generacji ALOCA 6

W przychodni funkcjonuje gabinet rehabilitacji medycznej, w którym świadczymy następujące zabiegi:

- kinezyterapii (ćwiczenia w odciążeniu, z oporem, samowspomagane, na materacu, w Ugulu,czynne i bierne)
- fizykoterapii (terapie ultradźwiękowe, SOLLUX, elektryzacje)

W przychodni pracuje:

- 2 pediatrów
- 4 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
- 1 lekarz specjalista ginekologii, endokrynologii oraz położnictwa
- grupa doświadczonych pielęgniarek

FreshJoomlaTemplates.com
Monday the 29th. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie, ul. Mickiewicza 39B, 97-420 Szczerców